30 April 2010

KONCERT KING KONG SZAZA

  • sobota, 1 maja, OSiR cafe na tamce 40
    start: 20.00, wstęp wolny
1 maja o 20tej w Osir na Tamce bedzie szok! "KING KONG SZAZA" SzaZa czyli duet Szamburski / Zakrocki oraz King Kong - Marcin Gokieli. 
Marcin Gokieli
Wokalista, autor tekstów, teoretyk. Stara się pisać teksty w taki sposób, by
pozostawiały one wiele miejsca na interakcję z muzyką i dawały dużo możliwości do
improwizacji. Wierzy święcie, że nie ma lepszych multimediów niż dźwięk + słowo albo
słowo i obrazek, i że głos człowieka dotrze do człowieka. Oczywiście, w praktyce różnie z
tym bywa. Współpracował, współpracuje i pewnie będzie współpracować z takimi
muzykami, jak Norbert Kubacz, Mikołaj Biberstein, Raphael Rogiński, Paweł Szamburski,
Patryk Zakrocki, czy Daniel Pigoński. Ostatnio współtworzy wraz z Rafaelą Dražic projekt
design-tekst A Book for Two. Ma nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobrze.

Muzyka
Muzyka duetu Sza/Za to niezwykłe połączenie pozornie skrajnych przeciwieństw –
hałasu i ciszy, popu i współczesnej kameralistyki, piękna i brzydoty, a także wyrafinowanej
mądrości i czystej, naiwnej bezmyślności. Za pomocą klarnetu i skrzypiec, głosu,
analogowych efektów zapętleń oraz delikatnych przetworzeń – muzycy poszukują jedności
tych przeciwieństw, starają się oswobodzić zarówno scenę jak i widownię z krępujących
regół oraz sztywnych kulturowych „ustawień“. Czasem ich występy przybierają formę
groteski, mrocznej zabawy, performance’u, a czasem niezwykle poważnej i głębokiej
wypowiedzi muzycznej, pozostającej jednak w interakcji z publicznością. Istotne staje się tu
samo Bycie muzyków na scenie, obserwacja aktu twórczego, w jego szczerej i prawdziwej
formie, nieskrępowanej konwencją koncertu czy spektaklu, uwolnionej.

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki
Patryk i Paweł to muzycy, improwizatorzy, animatorzy, którzy od 1999 roku
aktywnie działają na stołecznej scenie muzyki improwizowanej i sztuki niezależnej.
Prowadzili cykle Galimadjaz ( "http://www.szmery.com/galimadjaz"
www.szmery.com/galimadjaz) oraz Djazzpora ( "http://www.djazzpora.art.pl"
www.djazzpora.art.pl), które w dużej mierze przyczyniły się do uformowania warszawskiej
sceny muzycznej. Udzielali się min. w takich projektach jak – Tupika, Meritum, Meoma,
Horny Trees, Cukunft, kwartet klarnetowy Ircha Pneumatic, Zakład Produkcji Dźwięku i
wielu innych których nazw nie pamiętają.
Tworzą muzykę dla teatru, filmu, kina niemego, tańca współczesnego.
Współpracowali min. z P. Cieplakiem, P. Miśkiewiczem, L. Bzdylem, M. Liberem, K.
Globiszem, M. Pieprzycą, K. Kozyrą, P. Borowskim. Swoją muzyką w licznych projektach
wspierali takie instytucje jak Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i Toruniu, Galerię
Zachęta, Filmotekę Narodową, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Francuski,
Instytut Adama Mickiewicza, Akademię Sztuk Pięknych, Narodowy Stary Teatr w Krakowie,
Teatr Polonia, Teatr Nowy i wiele innych.
Duet SzaZa w 2009 roku zdobył wyróżnienie za muzykę na Międzynarodowym
Festiwalu Teatralnym „Kontrapunkt“ w Szczecinie oraz nagrodę główną za muzykę od
Ministra Kultury i Teatru Narodowego w XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie
Sztuki Współczesnej.
Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki działają w niezależnym wydawnictwie LadoAbc
(www.ladoabc.com) oraz Stowarzyszeniu Kulturalnym Lado, środowisku którego
konsekwentna, trwająca już kilkanaście lat działalność muzyczna, wydawnicza oraz
animacyjna przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju nowej muzyki w Polsce.
W roku 2009 obchodzą dziesięciolecie działalności artystycznej.
www.ladoabc.com \ www.szaza.pl

No comments:

Post a Comment